پروژه زعفرانیه

مشخصات پروژه

نام پروژه
پروژه زعفرانیه ،
برند دیوار پوش
valamoda،
تاریخ انجام
94/05/06،
محل پروژه
زعفرانیه،
نوع دیوار پوش
کاغذ دیواری،
کاربرد
مسکونی،