برج باغ آجودانیه

مشخصات پروژه

نام پروژه
برج باغ آجودانیه،
برند دیوار پوش
والارین،
نوع دیوار پوش
کاغذ دیواری،
متراژ حدودی
بیشتر از 300،
کاربرد
مسکونی،
نوع پروژه
اجرا،
نوع بهسازی
نوسازی،