نمایشگاه مبلمان، مرداد 96

اهداف شرکت والارین در برگزاری نمایشگاه مبلمان:

@image

- توسعه و ارتقای فضای تکریم و رضایت مشتری (مشارکت کنندگان و بازدید کنندگان)

-بالا بردن سطح استاندارد و کیفیت برگزاری نمایشگاه از دیدگاه مردم، صنف و صنعت مربوطه و سازمان توسعه و تجارت و شرکت سهامی نمایشگاه ها

-ارائه اطلاع رسانی، خدمات و تکریم و رضایتمندی مشتری

@image